1918. Första kammaren. Kr II

Riksdagens protokoll 1918:11

Första kammaren - urtima
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1918. Första kammaren. Kr II.

Tisdagen den 17 december, e. in.

Kammaren .sammanträdde kl. 8 e. m.

Fortsattes överläggningen angående § 8 i tredje särskilda utskottets

utlåtande nr 1 under plunkten 1 behandlade förslag till lag om ändrad

lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på

landet den 21 mars 1862.

Herr Bergman; Herr talman! Jag begärde ordet Mott för

eu kort replik till en ärad talare av majoritetspartiet, vilken för en

-stund sedan angrep mitt yttrande om det ihistoriska ögonblick vi uppleva,

och gjorde gällande, att det i dag icke såg ut, som om någon

större ifolkentusiasm manifesterade sig, som bekräftade känslan av det

.förestående beslutets storhet. Ja, jag skall gärna erkänna, att de

kansler,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida