Riksdagens snabbprotokoll 1992/93:83 Torsdagen den 25 mars

Riksdagens protokoll 1992/93:83

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1992/93:83

Torsdagen den 25 mars

Kl. 12.00

Meddelande om ändring i kammarens
sammanträdesplan

Anf. 1 TALMANNEN:

Jag får meddela att det inte blir några
interpellationssvar i morgon, fredagen den 26 mars.
Kammaren sammanträder i stället för
bordläggningsplenum kl. 13.00.

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 19 mars.

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Propositionerna

1992/93:187 till finansutskottet

1992/93:249 till EES-utskottet

Beträffande proposition 1992/93:249
Godkännande av avtal mellan Sverige och
Europeiska ekonomiska gemenskapen om
provisorisk tillämpning av bilateral
jordbruksöverenskommelse hade regeringen
föreslagit att riksdagen skulle besluta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.