Riksdagens snabbprotokoll 1992/93:92 Torsdagen den 15 april

Riksdagens protokoll 1992/93:92

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1992/93:92

Torsdagen den 15 april

Kl. 12.00

1 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Motionerna

1992/93:So44--So61 till socialutskottet

1992/93:Sk32--Sk38 till skatteutskottet

1992/93:N53 till näringsutskottet

2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter

Konstitutionsutskottets betänkande 1992/93:KU29

Justitieutskottets betänkanden 1992/93:JuU23 och
JuU24

Näringsutskottets betänkanden 1992/93:NU25--
NU27

3 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som
slutdebatterats den 14 april

Företogs till avgörande utrikesutskottets
betänkanden 1992/93:UU16 och UU21,
skatteutskottets betänkanden 1992/93:SkU25 och
SkU33, finansutskottets betänkanden
1992/93:FiU15, FiU16, FiU17, FiU18
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.