Riksdagens snabbprotokoll 1992/93:93 Fredagen den 16 april

Riksdagens protokoll 1992/93:93

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1992/93:93

Fredagen den 16 april

Kl. 9.00

1 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Motionerna

1992/93:T85--T98 till trafikutskottet

1992/93:Ju21 till justitieutskottet

Meddelande om dagens sammanträde

Anf. 1 TALMANNEN:

Jag vill passa på att nämna att förhandlingarna i dag
kommer att avslutas kl. 14.00.

2 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som
slutdebatterats den 15 april

Företogs till avgörande socialutskottets
betänkande 1992/93:SoU15, utbildningsutskottets
betänkanden 1992/93:UbU11 och UbU21,
trafikutskottets betänkanden 1992/93:TU25, TU26
och TU33, jordbruksutskottets betänkande
1992/93:JoU16 samt bostadsutskottets
betänkanden 1992/93:BoU11, BoU15, BoU16,
BoU17 och BoU18 (beträffande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.