Riksdagens snabbprotokoll 1995/96:28 Torsdagen den 23 november

Riksdagens protokoll 1995/96:28

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1995/96:28

Torsdagen den 23 november

Kl. 12.00 17.57

19.00 - 21.37

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

_____________________________________________________________________

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 17 november.

2 § Meddelande om muntliga frågor till rege-
ringen

Talmannen meddelade att torsdagen den 7 decem-
ber kl. 14.30 skulle följande statsråd besvara muntliga
frågor:

Statrådet Jan Nygren (s), jordbruksminister Mar-
gareta Winberg (s), kulturminister Margot Wallström
(s), statsrådet Leif Blomberg (s) och statsrådet Jörgen
Andersson (s).

3 § Meddelande om information från regering-
en

Talmannen meddelade att torsdagen den 7 decem-
ber efter den muntliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.