Riksdagens snabbprotokoll 1995/96:97 Onsdagen den 22 maj

Riksdagens protokoll 1995/96:97

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1995/96:97

Onsdagen den 22 maj

Kl. 9.00 17.58

19.00 - 21.16

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------

1 § Ledighet

Andre vice talmannen meddelade att Bo Finnkvist
(s) ansökt om fortsatt sjukledighet under tiden
den 1 juni - den 31 augusti.

Kammaren biföll denna ansökan.

Andre vice talmannen meddelade att Frank Lassen
(s) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Bo
Finnkvist.

2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter

Socialutskottets betänkanden 1995/96:SoU15 och
SoU17

Utbildningsutskottets betänkanden 1995/96:UbU10
och UbU11

Näringsutskottets betänkanden 1995/96:NU20 och
NU25

Bostadsutskottets betänkande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.