Riksdagens snabbprotokoll 1995/96:98 Torsdagen den 23 maj

Riksdagens protokoll 1995/96:98

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1995/96:98

Torsdagen den 23 maj

Kl. 12.00 17.51

19.00 - 19.51

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------

1 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Propositioner

1995/96:195 till utrikesutskottet

1995/96:211 till justitieutskottet

1995/96:212 till bostadsutskottet

1995/96:221 till försvarsutskottet

2 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som
slutdebatterats den 21 maj

LU23 Ändring i växtförädlarrättslagen m.m.

Mom. 3 (växtförädlarrättens giltighetstid)

Yrkanden:

1. utskottet

2. utskottets hemställan med den ändring som föran-
leddes av bifall till mot. L32 yrk. 10 (mp)

Votering:

300 för utskottet

15
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.