Riksdagens snabbprotokoll 1995/96:106 Onsdagen den 5 juni

Riksdagens protokoll 1995/96:106

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1995/96:106

Onsdagen den 5 juni

Kl. 9.00 13.46

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 30 maj.

Meddelande om samlad votering

Talmannen meddelade att samtliga ärenden på da-
gens föredragningslista skulle avgöras i ett samman-
hang efter avslutad debatt.

2 § En sjätte AP-fondsstyrelse m.m.

Föredrogs

Näringsutskottets betänkande 1995/96:NU24

En sjätte AP-fondsstyrelse m.m. (prop. 1995/96:171)

Anf. 1 KARIN FALKMER (m)

Fru talman! Den fondsocialistiska drömmen lever
uppenbarligen kvar hos dagens socialdemokrater.
Förslaget att en sjätte AP-fondsstyrelse skall få 10
miljarder
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.