Riksdagens snabbprotokoll 1997/98:57 Onsdagen den 28 januari

Riksdagens protokoll 1997/98:57

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1997/98:57

Onsdagen den 28 januari

Kl. 9.00 - 16.17

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------------------

1 § Aktuell debatt: Problemen i den svenska
skolan

Anf. 1 LARS LEIJONBORG (fp):
Fru talman! Just i detta ögonblick pågår massor av
lektioner runt om i Sverige där engagerade och dukti-
ga lärare hjälper vetgiriga elever fram till nya kunska-
per och insikter. Det finns mycket som är bra i svensk
skola.
Men just nu pågår också lektioner där bara hälften
av eleverna har dykt upp, lektioner som knappt kan
genomföras för att det är kaos i klassrummet, lektio-
ner som inte riktigt vill lyfta. Det är kanske för att
eleverna är omotiverade, kanske
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.