Riksdagens snabbprotokoll 1997/98:78 Onsdagen den 11 mars

Riksdagens protokoll 1997/98:78

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1997/98:78

Onsdagen den 11 mars

Kl. 9.00 - 17.59

19.00 - 23.04

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 5 mars.

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Propositioner
1997/98:62 till arbetsmarknadsutskottet
1997/98:96 till justitieutskottet
1997/98:102 till lagutskottet
1997/98:110 till socialutskottet
1997/98:129 till finansutskottet
1997/98:131 till socialförsäkringsutskottet

Skrivelser
1997/98:76 till utrikesutskottet
1997/98:78 till försvarsutskottet
1997/98:122 till utrikesutskottet

Motioner
1997/98:So6-So11 till socialutskottet
1997/98:Ub14
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.