Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:74 Onsdagen den 24 mars

Riksdagens protokoll 1998/99:74

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:74

Onsdagen den 24 mars

Kl. 09.00 - 17.51

19.00 - 20.33

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 18 mars.

2 § Meddelande om skriftliga frågor under
påskuppehållet

Talmannen meddelade att skriftliga frågor som
skulle besvaras senast onsdagen den 7 april skulle
lämnas in till kammarkansliet senast onsdagen den
31 mars kl. 10.00.

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Skrivelse
1998/99:50 till skatteutskottet

Motioner
1998/99:T13-T17 till trafikutskottet

4 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter
Justitieutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.