Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:79 Onsdagen den 14 april

Riksdagens protokoll 1998/99:79

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:79

Onsdagen den 14 april

Kl. 9.00 - 17.15

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

Protokoll
1998/99:79
--------------------------------------------------------------------------------

1 § Bordläggningsdebatt med anledning av
vårpropositionen

Anmäldes proposition 1998/99:100
1999 års ekonomiska vårproposition

Finansministern överlämnade 1999 års ekonomis-
ka vårproposition 1998/99:100.

Anf. 1 Finansminister BOSSE RINGHOLM (s):
Fru talman! Ärade ledamöter och åhörare! Jag har
överlämnat vårpropositionen till Sveriges riksdag och
fru talman. Låt mig först säga att det är en stor ära för
mig att vara i denna kammare. Det är med stor tillför-
sikt som jag presenterar den politik som kommer att
leda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.