Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:83 Onsdagen den 21 april

Riksdagens protokoll 1998/99:83

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:83

Onsdagen den 21 april

Kl. 09.00 - 17.57

19.00 - 22.32

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------

1 § Särskilt anordnad debatt om det politiska
läget

Anf. 1 CARL BILDT (m):
Fru talman! God morgon! Jag ber om ursäkt om
jag är lite harklig. Så blir det när det är vår.
Denna debatt har begärts av oss - en särskild de-
batt med anledning av det politiska läget. Valet i
höstas resulterade i en komplicerad parlamentarisk
situation. Uppgiften var att på denna grund ge Sveri-
ge en tydlig politisk inriktning för framtiden. Vi fick
en förlorad höst. Vi fick därefter en förvirrad vinter
när regeringen och dess underlag skulle söka sig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.