Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:91 Onsdagen den 5 maj

Riksdagens protokoll 1998/99:91

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:91

Onsdagen den 5 maj

Kl. 09.00 - 17.54

19.00 - 22.49

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------

1 § Anförande med anledning av Europarådets
50-årsjubileum

Anf. 1 TALMANNEN:
Ärade riksdagsledamöter! Europa i maj 1999 - en
världsdel där människor i samtal och överenskom-
melser över gränserna, inom internationella samar-
betsorganisationer, lyckas lösa sina gemensamma
problem i sant humanistisk och demokratisk anda. Eu-
ropa i maj 1999 - en världsdel som än en gång skakas
av krig och våld och där människor drivs från sina
hem och sitt land.
I dag när vi högtidlighåller Europarådet 50 år är
det kontrasterna och ytterligheterna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.