Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:109 Måndagen den 14 juni

Riksdagens protokoll 1998/99:109

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:109

Måndagen den 14 juni

Kl. 10.00 - 17.55

19.00 - 23.28

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------------------------

1 § Anmälan om återtagande av plats i riksda-
gen

Talmannen meddelade att Tomas Eneroth (s) den
14 juni återtagit sin plats i riksdagen, varigenom
uppdraget som ersättare upphört för RosMarie Jöns-
son-Neckö.

2 § Anmälan om förändring i regeringens
sammansättning

Från statsminister Göran Persson hade följande
skrivelse inkommit:

Till riksdagens talman
Jag har i dag med verkan fr.o.m. den 12 juni 1999
entledigat statsrådet Pierre Schori.
Stockholm den 11 juni 1999
Göran Persson

3 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.