Riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:12 Onsdagen den 13 oktober

Riksdagens protokoll 1999/2000:12

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1999/2000:12

Onsdagen den 13 oktober

Kl. 09.00 - 17.58

19.00 - 22.21

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

Protokoll
1999/2000:12
--------------------------------------------------------------------------------

1 § Val av två riksdagens ombudsmän

Företogs omval av chefsjustitieombudsmannen
och val av ny justitieombudsman.
Anf. 1 PER UNCKEL (m):
Fru talman! Justitieombudsmannen är en del av
den svenska demokratiska rättsstaten. Han verkar till
försvar för den rättrådiga förvaltningen och till skydd
för enskilda människors rätt.
Justitieombudsmannen har funnits i den svenska
regeringsformen sedan 1809. Han behövdes då, och
han behövs alltjämt.
Den svenske justitieombudsmannen har blivit ett
föredöme
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.