Riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:16 Onsdagen den 20 oktober

Riksdagens protokoll 1999/2000:16

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1999/2000:16

Onsdagen den 20 oktober

Kl. 9.00 - 12.51

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 14 oktober.
2 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades
Skrivelse
1999/2000:19 till skatteutskottet

3 § Beslut om utskottsbetänkanden som slutde-
batterats den 13 oktober

KU2 Frågor om styrelseskick och demokrati
Mom. 1 (slopande av trosbekännelsekravet i succes-
sionsordningen)
1. utskottet
2. res. 1 (v, fp, mp)
Votering:
235 för utskottet
62 för res. 1
2 avstod
50 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.