Riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:24 Onsdagen den 3 november

Riksdagens protokoll 1999/2000:24

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1999/2000:24

Onsdagen den 3 november

Kl. 9.00 - 18.22

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 28 oktober.
2 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att Bo Lundgren
(m) avsagt sig uppdraget som ledamot i valbered-
ningen.

Kammaren biföll denna avsägelse.

3 § Ledighet, m.m.

Förste vice talmannen meddelade att Karin Pil-
säter (fp) ansökt om föräldraledighet under tiden den
22 november-28 december 1999.

Kammaren biföll denna ansökan.

Talmannen anmälde att Bijan Fahimi (fp) skulle
tjänstgöra som ersättare för Karin Pilsäter.

4 § Hänvisning av ärenden till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.