Riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:29 Torsdagen den 18 november

Riksdagens protokoll 1999/2000:29

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1999/2000:29

Torsdagen den 18 november

Kl. 9.00 - 17.52

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------

1 § Ledighet, m.m.
Talmannen meddelade att Lena Sandlin (s) ansökt
om föräldraledighet under tiden den
6 december 1999-31 mars 2000.

Kammaren biföll denna ansökan.

Talmannen anmälde att Lars Lilja (s) skulle
tjänstgöra som ersättare för Lena Sandlin.

2 § Anmälan om kompletteringsval till skat-
teutskottet

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas
riksdagsgrupp under Lena Sandlins ledighet anmält
hennes ersättare Lars Lilja som suppleant i skatteut-
skottet.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i skatteutskottet
Lars Lilja
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.