Riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:102 Fredagen den 28 april

Riksdagens protokoll 1999/2000:102

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1999/2000:102

Fredagen den 28 april

Kl. 09.00 - 12.14

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------

1 § Ledighet, m.m.
Förste vice talmannen meddelade att Carl Bildt
(m) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den
6 maj-30 juni.

Kammaren biföll denna ansökan.

Förste vice talmannen anmälde att Anna Kinberg
(m) fr.o.m. den 1 maj skulle tjänstgöra som ersättare
för Carl Bildt.

2 § Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade att Kenneth
Lantz (kd) avsagt sig uppdraget som suppleant i utri-
kesutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Förste vice talmannen meddelade att Margareta
Cederfelt (m) fr.o.m. den 1 maj avsagt sig uppdraget
som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.