Riksdagens snabbprotokoll 2000/01:107 Onsdagen den 9 maj

Riksdagens protokoll 2000/01:107

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2000/01:107

Onsdagen den 9 maj

Kl. 09.00 - 18.01

19.00 - 19.37

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 3 maj.
2 § Anmälan om inkomna faktapromemorior
om förslag från Europeiska kommissionen,
m.m.

Talmannen anmälde att följande faktapromemori-
or om förslag från Europeiska kommissionen inkom-
mit och överlämnats till utskott:
2000/01:132 Utkast till rådets beslut om skydd av
förfalskning av euron 14935/00 DROIPEN 66
EUROPOL 50 till justitieutskottet
2000/01:133 Meddelande från kommissionen till
Europaparlamentet och Rådet - Översyn av di-
rektivet om investeringstjänster (93/22/EEG)
KOM
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.