Riksdagens snabbprotokoll 2000/01:118 Torsdagen den 31 maj

Riksdagens protokoll 2000/01:118

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2000/01:118

Torsdagen den 31 maj

Kl. 12.00 - 17.59

19.00 - 21.51

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------------

1 § Meddelande om partiledardebatt

Talmannen meddelade att ett meddelande om
partiledardebatten måndagen den 11 juni kl. 13.00
delats ut till kammarens ledamöter.
2 § Återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade att Carina Moberg (s)
fr.o.m. den 1 juni skulle återta sin plats i riksdagen
varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för
Christina Pettersson.

3 § Anmälan om ersättare

Talmannen anmälde att Christina Pettersson (s)
skulle ersätta Pär Nuder (s) under tiden den 1 juni-
17 september 2001 varigenom uppdraget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.