Riksdagens snabbprotokoll 2000/01:124 Onsdagen den 13 juni

Riksdagens protokoll 2000/01:124

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2000/01:124

Onsdagen den 13 juni

Kl. 09.00 - 17.59

19.00 - 22.11

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 7 juni.
2 § Anmälan om inkommen faktapromemoria
om förslag från Europeiska kommissionen,
m.m.

Talmannen anmälde att följande faktapromemoria
om förslag från Europeiska kommissionen inkommit
och överlämnats till utskott:
2000/01:157 Europeiska kommissionens förslag till
rådets förordning om gemenskapspatent
KOM (2000) 412 till lagutskottet

3 § Anmälan om uppteckningar från EU-
nämndssammanträden

Talmannen anmälde att uppteckningar från EU-
nämndens sammanträden fredagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.