Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:42 Torsdagen den 6 december

Riksdagens protokoll 2001/02:42

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:42

Torsdagen den 6 december

Kl. 09.00 - 18.00

19.00 - 22.40

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 30 november.
2 § Meddelande om skriftliga frågor och svar
under juluppehållet

Förste vice talmannen meddelade att ett medde-
lande om skriftliga frågor och svar under juluppehål-
let hade delats ut till kammarens ledamöter.

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpella-
tioner

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:

Interpellation 2001/02:99

Till riksdagen
Interpellation 2001/02:99 av Lars Elinderson (m)
om skyddad identitet.
Interpellationen kommer att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida