Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:16 Onsdagen den 13 november

Riksdagens protokoll 2002/03:16

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:16

Onsdagen den 13 november

Kl. 09.00 - 15.38

17.00 - 17.13

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 7 november.
2 § Kompletteringsval till miljö- och jord-
bruksutskottet

Förste vice talmannen meddelade att Miljöpartiet
de grönas riksdagsgrupp under Åsa Domeijs föräld-
raledighet anmält Gunnar Goude som suppleant i
miljö- och jordbruksutskottet.

Förste vice talmannen förklarade vald till

suppleant i miljö- och jordbruksutskottet
Gunnar Goude (mp)

3 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades
Motion
2002/03:K4 till konstitutionsutskottet

4 § Vissa tobaksfrågor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.