Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:32 Måndagen den 9 december

Riksdagens protokoll 2002/03:32

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:32

Måndagen den 9 december

Kl. 10.00 - 11.54

13.00 - 17.48

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 2 och 3 december.
2 § Meddelande om val

Talmannen meddelade att val till Valprövnings-
nämnden skulle äga rum tisdagen den 10 december.

3 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden tors-
dagen den 12 december kl. 14.00 skulle följande
statsråd närvara:
Vice statsminister Margareta Winberg, statsrådet
Lars-Erik Lövdén, jordbruksminister Ann-Christin
Nykvist, statsrådet Morgan Johansson och statsrådet
Ulrica Messing.

4 § Förnyad bordläggning

Föredrogs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.