Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:61 Onsdagen den 19 februari

Riksdagens protokoll 2002/03:61

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:61

Onsdagen den 19 februari

Kl. 09.00 - 18.36

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 13 februari.
2 § Ledigheter m.m.

Talmannen meddelade att Christina Nenes (s) an-
sökt om sjukledighet under tiden den 14 februari-
15 mars.

Kammaren biföll denna ansökan.

Talmannen anmälde att Kerstin Fredriksson (s)
inträtt som ersättare för Christina Nenes.

Talmannen meddelade att Cinnika Beiming (s) an-
sökt om föräldraledighet under tiden den 18 februari-
25 augusti.

Kammaren biföll denna ansökan.

Talmannen anmälde att Mariam Osman Sherifay
(s) inträtt som ersättare för Cinnika Beiming.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.