Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:120 Onsdagen den 11 juni

Riksdagens protokoll 2002/03:120

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:120

Onsdagen den 11 juni

Kl. 09.00 - 17.11

20.30 - 20.32

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 4 juni.
2 § Utökning av antalet suppleanter i EU-
nämnden

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren in-
kommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet supple-
anter i EU-nämnden skulle utökas från 31 till 32.

Kammaren medgav denna utökning.

3 § Val av extra suppleant i EU-nämnden

Företogs val av extra suppleant i EU-nämnden.

Kammaren valde i enlighet med valberedningens
förslag till

suppleant i EU-nämnden
Anne Marie Brodén (m)

4 § Anmälan om inkomna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.