Riksdagens protokoll 2003/04:27 Torsdagen den 13 november

Riksdagens protokoll 2003/04:27

Riksdagens protokoll

2003/04:27

Torsdagen den 13 november

Kl. 12:00 - 17:14

1 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Reynoldh Furustrand
(s) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Sylvia Lindgren som suppleant i EU-nämnden. 

Talmannen förklarade vald till 

suppleant i EU-nämnden

Sylvia Lindgren (s) 

3 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Karin Pilsäter
(fp) anhållit om föräldraledighet under tiden den 20 november–31 december. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

Talmannen anmälde att
Christina Berlin
(fp) skulle tjänstgöra som ersättare för Karin
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.