Riksdagens protokoll 2004/05:95 Onsdagen den 23 mars

Riksdagens protokoll 2004/05:95

Riksdagens protokoll

2004/05:95

Onsdagen den 23 mars

Kl. 09:00 - 19:11

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 17 mars. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2004/05:454

Till riksdagen 

Interpellation 2004/05:454 av Sofia Larsen om den nya lärarutbildningen 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 15 april 2005. 

Skälet till dröjsmålet är arbetsbelastning. 

Stockholm den 22 mars 2005 
Utbildnings- och kulturdepartementet 

Leif Pagrotsky

Interpellation 2004/05:470

Till riksdagen 

Interpellation 2004/05:470 av Chatrine Pålsson (kd) om nya tåg till Kalmar och Östergötland 

Interpellationen kommer att besvaras den 12 april
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida