Riksdagens protokoll 2004/05:127 Torsdagen den 26 maj

Riksdagens protokoll 2004/05:127

Riksdagens protokoll

2004/05:127

Torsdagen den 26 maj

Kl. 12:00 - 19:23

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 20 maj. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att
Marina Pettersson
(s) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 27 maj, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Lars Mejern Larsson (s). 

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Propositioner 
2004/05:139 till skatteutskottet  
2004/05:154 till utrikesutskottet  
2004/05:156 till trafikutskottet  

Skrivelser 
2004/05:125 till socialutskottet  
2004/05:130 till finansutskottet  

Motioner 
2004/05:K19–K22 till konstitutionsutskottet  
2004/05:T1 till trafikutskottet  

4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.