Riksdagens protokoll 2005/06:26 Onsdagen den 9 november

Riksdagens protokoll 2005/06:26

Riksdagens protokoll

2005/06:26

Onsdagen den 9 november

Kl. 09:00 - 17:14

1 § Ledighet

Tredje vice talmannen meddelade att
Anne Marie Brodén
(m) ansökt om sjukledighet under tiden den 9 november–10 december. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Tredje vice talmannen anmälde att Marianne Kierkemann (m) skulle inträda som ersättare för Anne Marie Brodén. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till vissa utskott

Tredje vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp anmält Marianne Kierkemann som suppleant i socialförsäkringsutskottet, i socialutskottet och i kulturutskottet under Anne Marie Brodéns sjukledighet. 

Tredje vice talmannen förklarade vald
under tiden den 9 november–10 december
till 

suppleant i socialförsäkringsutskottet

Marianne
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.