Riksdagens protokoll 2005/06:31 Onsdagen den 16 november

Riksdagens protokoll 2005/06:31

Riksdagens protokoll

2005/06:31

Onsdagen den 16 november

Kl. 09:00 - 16:30

1 § Val av ställföreträdande justitieombudsman

Följande skrivelse hade inkommit: 

Till riksdagen 

Konstitutionsutskottet har berett frågan om val av ställföreträdande justitieombudsman. 

Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riksdagen för en tid av två år från valet till ställföreträdande justitieombudsman väljer f.d. regeringsrådet Hans Ragnemalm. 

Stockholm den 10 november 2005 
På konstitutionsutskottets vägnar 

Göran Lennmarker

Konstitutionsutskottet hade enhälligt föreslagit att före detta regeringsrådet Hans Ragnemalm skulle utses till ställföreträdande justitieombudsman för tiden den 16 november 2005–15 november 2007. 

Kammaren biföll konstitutionsutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.