Riksdagens protokoll 2005/06:38 Fredagen den 25 november

Riksdagens protokoll 2005/06:38

Riksdagens protokoll

2005/06:38

Fredagen den 25 november

Kl. 09:00 - 11:38

1 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Sonja Fransson
(s) ansökt om fortsatt sjukledighet under tiden den 2 december 2005–28 februari 2006. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Ann-Christin Ahlberg
(s) skulle fortsätta som ersättare under Sonja Franssons sjukledighet. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält att Ann-Christin Ahlberg skulle fortsätta som suppleant i socialförsäkringsutskottet och i arbetsmarknadsutskottet under Sonja Franssons sjukledighet. 

Talmannen förklarade vald
under tiden den 2 december 2005–28 februari 2006
till 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.