Riksdagens protokoll 2005/06:41 Onsdagen den 30 november

Riksdagens protokoll 2005/06:41

Riksdagens protokoll

2005/06:41

Onsdagen den 30 november

Kl. 09:00 - 16:20

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 24 november. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att
Anna Grönlund Krantz
(fp) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 december varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Åke Bergbäck. 

3 § Meddelande om allmän debattimme

Tredje vice talmannen meddelade att information om allmän debattimme
onsdagen den 7 december efter voteringen kl. 9.00
delats ut till kammarens ledamöter. 

4 § Meddelande om särskild debatt

Tredje vice talmannen meddelade att debattregler för särskild debatt om värdetransportrånen
tisdagen den 13 december kl. 13.30
delats
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.