Riksdagens protokoll 2005/06:42 Torsdagen den 1 december

Riksdagens protokoll 2005/06:42

Riksdagens protokoll

2005/06:42

Torsdagen den 1 december

Kl. 12:00 - 17:09

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 25 november. 

2 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Bo Könberg
(fp) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 januari 2006. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2005/06:133

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:133 av Inger René (m) 

Undernäring bland äldre vårdbehövande 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 31 januari 2006. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 23 november 2005 
Socialdepartementet 
Ylva
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.