Riksdagens protokoll 2005/06:82 Onsdagen den 8 mars

Riksdagens protokoll 2005/06:82

Riksdagens protokoll

2005/06:82

Onsdagen den 8 mars

Kl. 09:00 - 20:56

1 § Ledighet

Tredje vice talmannen meddelade att
Barbro Feltzing
(mp) ansökt om fortsatt sjukledighet under tiden den 14 mars–30 april. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Tredje vice talmannen anmälde att
Peter Rådberg
(mp) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Barbro Feltzing. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till utskott

Tredje vice talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp under Barbro Feltzings sjukledighet anmält Peter Rådberg som suppleant i skatteutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet.  

Tredje vice talmannen förklarade vald
under tiden den 14 mars–30 april
till  

suppleant i skatteutskottet

Peter Rådberg (mp) 

suppleant
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.