Riksdagens protokoll 2005/06:87 Onsdagen den 15 mars

Riksdagens protokoll 2005/06:87

Riksdagens protokoll

2005/06:87

Onsdagen den 15 mars

Kl. 09:00 - 20:57

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 9 mars. 

2 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 9 mars

KrU8 Idrottsfrågor 

Punkt 1
(Folkhälsa)  
1. utskottet 
2. res. 1 (c, kd) 
Votering: 
238 för utskottet 
44 för res. 1 
1 avstod 
66 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning av rösterna: 
För utskottet: 120 s, 43 m, 41 fp, 22 v, 11 mp, 1 -  
För res. 1: 1 m, 25 kd, 16 c, 2 mp  
Avstod: 1 kd  
Frånvarande: 24 s, 11 m, 7 fp, 7 kd, 6 v, 6 c, 4 mp, 1 -  

Punkt 5
(Handslaget)  
1. utskottet 
2. res. 4 (m) 
Votering: 
227 för utskottet 
46 för res. 4 
11 avstod 
65 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.