Riksdagens protokoll 2005/06:88 Torsdagen den 16 mars

Riksdagens protokoll 2005/06:88

Riksdagens protokoll

2005/06:88

Torsdagen den 16 mars

Kl. 12:00 - 19:25

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 10 mars. 

2 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 15 mars

SkU17 Motioner om företags- och kapitalbeskattning 

Punkt 1
(Företags- och kapitalbeskattningen, allmänt)  
1. utskottet 
2. res. 1 (fp, m, kd, c) 
3. res. 2 (v) 
Förberedande votering: 
122 för res. 1 
23 för res. 2 
127 avstod 
77 frånvarande 
Kammaren biträdde res. 1. 
Huvudvotering: 
153 för utskottet 
119 för res. 1 
77 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning av rösterna: 
För utskottet: 117 s, 22 v, 12 mp, 2 -  
För res. 1: 44 m, 35 fp, 23 kd, 17 c  
Frånvarande: 27 s, 11 m, 13 fp, 10 kd, 6 v, 5 c, 5 mp  

Punkt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.