Riksdagens protokoll 2005/06:102 Onsdagen den 5 april

Riksdagens protokoll 2005/06:102

Riksdagens protokoll

2005/06:102

Onsdagen den 5 april

Kl. 09:00 - 21:00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 30 mars. 

2 § Val av ny riksrevisor

Från konstitutionsutskottet hade följande skrivelse inkommit: 

Till riksdagen 

Konstitutionsutskottet har den 30 mars 2006 enhälligt beslutat att till ny riksrevisor efter Kjell Larsson från och med den 1 augusti 2006 föreslå nuvarande generaldirektören Karin Lindell. 

Stockholm den 31 mars 2006 
På konstitutionsutskottets vägnar 

Göran Lennmarker

Ordförande 

Konstitutionsutskottet hade enhälligt föreslagit att riksdagen för tiden från den 1 augusti 2006 till dess nytt val genomförts under sjunde året därefter skulle välja Karin Lindell till ny riksrevisor. 

Kammaren biföll konstitutionsutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.