Riksdagens protokoll 2005/06:115 Onsdagen den 3 maj

Riksdagens protokoll 2005/06:115

Riksdagens protokoll

2005/06:115

Onsdagen den 3 maj

Kl. 09:00 - 16:34

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 27 april. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2005/06:364

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:364 av Birgitta Ohlsson (fp)  

Jämställdheten i FN 

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 5 juni 2006. 

Skälet till dröjsmålet är att statsrådet inte befinner sig i Stockholm. 

Stockholm den 2 maj 2006 
Utrikesdepartementet 
Jan Eliasson 
Enligt uppdrag 

Per Thöresson

Expeditionschef 

Interpellation 2005/06:368

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:368 av Carl B Hamilton (fp)  

El importerad från farliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.