Riksdagens protokoll 2005/06:130 Måndagen den 29 maj

Riksdagens protokoll 2005/06:130

Riksdagens protokoll

2005/06:130

Måndagen den 29 maj

Kl. 09:00 - 15:25

1 § Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 1 juni

kl. 14.00
skulle frågor besvaras av statsminister Göran Persson.  

Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2005/06:406

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:406 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)  

Färre kvinnor inom försvaret 

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 12 juni 2006. 

Skälet till dröjsmålet är att statsrådet befinner sig på tjänsteresor under de svarstillfällen som finns före den 12 juni. 

Stockholm den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.