Riksdagens protokoll 2005/06:131 Tisdagen den 30 maj

Riksdagens protokoll 2005/06:131

Riksdagens protokoll

2005/06:131

Tisdagen den 30 maj

Kl. 09:00 - 19:12

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 24 maj. 

2 § Meddelande om information om kammarens sammanträden i andrakammarsalen

Tredje vice talmannen meddelade att
fredagen den 2 juni efter dagens sista votering
skulle talmannen ge en kortare information om vissa praktiska frågor med anledning av att kammarens sammanträden från och med den 5 juni skulle äga rum i andrakammarsalen. 

Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Skrivelse 
2005/06:175 till socialutskottet 

Framställning 
2005/06:RRS28 till finansutskottet  

Motion 
2005/06:U11 till utrikesutskottet  

4 § Förnyad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.