Riksdagens protokoll 2005/06:134 Fredagen den 2 juni

Riksdagens protokoll 2005/06:134

Riksdagens protokoll

2005/06:134

Fredagen den 2 juni

Kl. 09:00 - 14:16

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2005/06:403

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:403 av Axel Darvik (fp) 

Regeringens ungdomspolitik 

Interpellationen kommer att besvaras torsdag den 8 juni 2006. 

Skälet till dröjsmålet är att det inte finns några svarstillfällen i kammaren. 

Stockholm den 16 maj 2006 
Utbildnings- och kulturdepartementet 

Lena Hallengren

Interpellation 2005/06:432

Till riksdagen 

Interpellation 2005/06:432 av Maria Larsson (kd)  

Valfrihet inom barnomsorgen 

Interpellationen kommer att besvaras måndag den 12 juni 2006. 

Skälet till dröjsmålet är sedan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.