Riksdagens protokoll 2006/07:45 Torsdagen den 21 december

Riksdagens protokoll 2006/07:45

Riksdagens protokoll

2006/07:45

Torsdagen den 21 december

Kl. 09:00 - 12:32

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 15 december. 

2 § Utökning av antalet suppleanter i EU-nämnden

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i EU-nämnden skulle utökas från 36 till 37. 

Kammaren medgav denna utökning. 

3 § Val av extra suppleant i EU-nämnden

Företogs val av extra suppleant i EU-nämnden. 

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till  

suppleant i EU-nämnden

Max Andersson (mp) 

4 § Anmälan om kompletteringsval till riksbanksfullmäktige

Talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält f.d. riksdagsledamoten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida