Riksdagens protokoll 2006/07:61 Torsdagen den 15 februari

Riksdagens protokoll 2006/07:61

Riksdagens protokoll

2006/07:61

Torsdagen den 15 februari

Kl. 12:00 - 19:02

1 § Ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Marie Engström
(v) ansökt om ledighet under tiden den 15 februari–11 mars.  

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Anne-Marie Wallouch
(v) inträtt som ersättare för Marie Engström. 

2 § Aktuell debatt: A-kassan

Anf. 1 JOSEFIN BRINK (v):

Herr talman! För knappt två månader sedan stod vi i den här kammaren och debatterade försämringarna i a-kassan. Den debatten hade föregåtts av massiva protester och hård kritik från remissinstanserna. Det fanns en stor oro, och frågetecknen var väldigt många, eftersom regeringen i sin iver att få loss pengar till sina skattesänkningar helt enkelt struntat i att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.