Riksdagens protokoll 2006/07:75 Torsdagen den 15 mars

Riksdagens protokoll 2006/07:75

Riksdagens protokoll

2006/07:75

Torsdagen den 15 mars

Kl. 12:00 - 20:12

1 § Ledighet

Andre vice talmannen meddelade att
Kjell Eldensjö
(kd) ansökt om ledighet under tiden den 19 mars–18 april. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Andre vice talmannen anmälde att
Lotta Jonsson
(kd) skulle tjänstgöra som ersättare för Kjell Eldensjö. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2006/07:338

Till riksdagen  

Interpellation 2006/07:338 Allmännyttans framtid  

av Egon Frid (v)  

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 19 mars 2007. 

Skälet till dröjsmålet är andra åtaganden som inte kan ändras. 

Stockholm den 12 mars 2007 
Finansdepartementet 

Mats
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida