Riksdagens protokoll 2006/07:79 Onsdagen den 21 mars

Riksdagens protokoll 2006/07:79

Riksdagens protokoll

2006/07:79

Onsdagen den 21 mars

Kl. 09:00 - 18:01

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 15 mars. 

2 § Ny riksdagsledamot

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Bo Bernhardsson (s) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 9 april 2007 sedan Catherine Persson (s) avsagt sig uppdraget. 

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen. 

Stockholm den 16 mars 2007 

Bengt-Åke Nilsson

/Kerstin Siverby

3 § Meddelande om inställd votering

Andre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida