Riksdagens protokoll 2006/07:83 Onsdagen den 28 mars

Riksdagens protokoll 2006/07:83

Riksdagens protokoll

2006/07:83

Onsdagen den 28 mars

Kl. 09:00 - 20:15

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 22 mars. 

2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Förste vice talmannen meddelade att
torsdagen den 29 mars
skulle votering äga rum efter debattens slut, dock senast kl. 17.00.  

Voteringen kl. 12.00 skulle äga rum enligt tidigare planering. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  

Interpellation 2006/07:413

Till riksdagen 

Interpellation 2006/07:413 Merkostnadsersättningen för plusjobb  

av Tommy Ternemar (s)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 10 april 2007. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor. 

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.