Riksdagens protokoll 2006/07:84 Torsdagen den 29 mars

Riksdagens protokoll 2006/07:84

Riksdagens protokoll

2006/07:84

Torsdagen den 29 mars

Kl. 12:00 - 19:04

1 § Anmälan om sammansatt konstitutions- och utrikesutskott (KUU)

Från sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet hade följande promemoria inkommit: 

Sammansatt konstitutions- och utrikesutskott

3 bil. 

Konstitutions- och utrikesutskotten har enligt 4 kap. 8 § riksdagsordningen i separata beslut, av utrikesutskottet den 20 mars 2007 (bil. 1) och av konstitutionsutskottet den 22 mars 2007 (bil. 2), överenskommit att genom deputerade i sammansatt utskott gemensamt bereda avsnitt 4 Reflektionsperioden och det konstitutionella fördraget i skrivelse 2006/07:85 Årsboken om EU Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2006 jämte eventuella motioner i motsvarande del.  

Till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.